Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων “Σιδηρόδρομοι της Ελλάδας “- 3η/2015

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με την υποστήριξη του ΟΣΕ, αναγνωρίζοντας την ιστορική και πολιτιστική σημασία του σιδηροδρόμου στα 150 περίπου χρόνια λειτουργίας του,
καθώς και την συμβολή του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας, εκδίδουν
μία αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων με τίτλο «Σιδηρόδρομοι της Ελλάδας», αφιερωμένη
στη διαχρονική παρουσία των τραίνων στην Ελλάδα.

Η Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων «Σιδηρόδρομοι της Ελλάδας», θα κυκλοφορήσει
τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, και θα αποτελείται από τέσσερα γραμματόσημα, στα οποία
θα απεικονίζονται τέσσερις από τις ιστορικότερες και πιο χαρακτηριστικές ατμάμαξες,
οι οποίες λειτούργησαν ως κινητήριες μονάδες των τραίνων για 100 περίπου χρόνια,
μέχρι και τη δεκαετία του 1970.

 ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
0,20 € Σ.Θ. 40-45 (1951) 500.000
0,72€ Σ.Ε.Κ. Λα90-940 (1925 – 27) 2.500.000
0,80 € Σ.Π.Δ.Σ. Γ401 – 420 (1915) 500.000
2,50€ Σ.Π.Α.Π. Ζ501 – 517 (1890 – 1901) 100.000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 27 X 50 mm σε φύλλα των 25 τεμαχίων

ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Μυρσίνη Βαρδοπούλου

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Πολυχρωμία ( οffset )

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «JOH. ENSCHEDÉ SECURITY PRINTING»

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ: Κυκλοφορούν στις 30 Μαρτίου 2015 και θα διατίθενται από
τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι  29 Μαρτίου 2016, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα και από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρσή τους, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...