ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

Τα Ταχυδρομεία για έκτακτα και αξιόλογα γεγονότα, όπως είναι οι αθλητικές εκδηλώσεις, τα συνέδρια,
οι φιλοτελικές εκθέσεις, χρησιμοποιούν αναμνηστικές σφραγίδες με τις οποίες σφραγίζονται τα γραμματόσημα
σε μια ορισμένη και μοναδική ημέρα.

Το αποτύπωμα της αναμνηστικής σφραγίδας έχει ειδική παράσταση σχετική με το γεγονός
για το οποίο χρησιμοποιείται.

 

Αναμνηστικές σφραγίδες ΕΛΤΑ 2014

Αναμνηστικές σφραγίδες ΕΛΤΑ 2013

Αναμνηστικές σφραγίδες ΕΛΤΑ 2012

Αναμνηστικές σφραγίδες ΕΛΤΑ 2011

Αναμνηστικές σφραγίδες ΕΛΤΑ 2010

Αναμνηστικές σφραγίδες ΕΛΤΑ 2009

Αναμνηστικές σφραγίδες ΕΛΤΑ 2008