ΙΣΤΟΡΙΑ

Με την εμφάνιση και καθιέρωση των γραμματοσήμων δεν άργησε να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία συλλεκτών,
οι φιλοτελιστές, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να υπάρξει αμοιβαία εξυπηρέτηση για τον εμπλουτισμό και βελτίωση
των συλλογών τους και την συστηματική οργάνωση του Φιλοτελισμού, δημιούργησαν μεταξύ τους συλλόγους,
που συνηθίζεται να λέγονται Φιλοτελικές Εταιρείες ή Σωματεία.

Τα Φιλοτελικά Σωματεία είναι αναγνωρισμένα από το κράτος με σκοπό πάντα μη κερδοσκοπικό.

Τα πρώτο Φιλοτελικό Σωματείο που συνεστήθη στη χώρα μας ήταν η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία ( ΕΦΕ )
το έτος 1926 και ακολούθησε η Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών ( ΦΕΑ ) το έτος 1937.

Η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία ( ΕΦΟ ) ιδρύθηκε το έτος 1947.

Το έτος 1944 οι πρωτεργάτες του Ελληνικού Φιλοτελισμού Στέφανος Μακρυμίχαλος, Αθανάσιος Ζερβόπουλος,
Πρόεδρος τότε της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας (ΕΦΕ) και Ανδρέας Ψαράς, Πρόεδρος τότε της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών
(ΦΕΑ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία της πραγματοποίησης μιας ανώτατης Οργάνωσης για να εκπροσωπεί όλα τα Φιλοτελικά Σωματεία .

Μετά από τρία χρόνια, το Φεβρουάριο του έτους 1947, η ιδέα της δημιουργίας Φιλοτελικής Ομοσπονδίας άρχισε
να πραγματοποιείται. Εκλέγεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που αναλαμβάνει να φέρει κοντά τα Φιλοτελικά Σωματεία της Αθήνας
και της Περιφέρειας. Απευθύνει προσκλήσεις προς όλα τα Σωματεία και συγκαλεί Γεν. Συνέλευση για να εγκριθεί
το νέο Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Έτσι φθάνουμε στις 11 Οκτωβρίου 1947, που πλέον η ΕΦΟ αναγνωρίζεται και επίσημα από την Πολιτεία
σαν εκπρόσωπος όλων των Φιλοτελικών Οργανώσεων.

Η πρώτη Διοίκηση της ΕΦΟ ανατίθεται σε ικανούς και ιδεολόγους φιλοτελιστές της εποχής εκείνης με Πρόεδρο
τον Στέφανο Μακρυμίχαλο, Αντιπρόεδρο τον Ανδρέα Ψαρά, Γεν. Γραμματέα τον Σπύρο Βλαστό, Ειδ. Γραμματέα τον Κων. Στεφανουδάκη,
Ταμία τον Δημ. Σπανό και Σύμβουλο τον Κων. Ανυφαντή.

Η ΕΦΟ μεταξύ άλλων έχει σκοπό :

 • Την προαγωγή και διάδοση των πολιτιστικών αξιών, όπως η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω
  των γραμματοσήμων.
 • Την μέσω του Φιλοτελισμού πνευματική, επιμορφωτική και πολιτιστική καλλιέργεια του ευρέως κοινού.
 • Την ανάπτυξη και διάδοση του Φιλοτελισμού.
 • Την καταγραφή και διατήρηση των στοιχείων της Ταχυδρομικής Ιστορίας.
 • Να εκπροσωπεί επίσημα τις Ελληνικές φιλοτελικές Οργανώσεις έναντι του Κράτους, των Ελληνικών Ταχυδρομείων
  και της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (FIP).
 • Να χρησιμεύει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Ελληνικών Φιλοτελικών Οργανώσεων, να συντονίζει και
  να κατευθύνει τις ενέργειές τους και τους σκοπούς τους και να τηρεί αυτές ενήμερες για τα δημιουργούμενα φιλοτελικά ζητήματα.

Στο ενεργητικό της ΕΦΟ έχει την επιτυχή οργάνωση δύο Βαλκανικών Φιλοτελικών Εκθέσεων στην Αθήνα
το έτος 1979 και στη Θεσσαλονίκη το 1989.

Επίσης την Οργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης Ολυμπιακών –Αθλητικών Γραμματοσήμων και Τεκμηρίων στο Ζάππειο της Αθήνας
το 1996 και της Διεθνούς Έκθεσης OLYPHILEX 2004 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκθέσεων (ΕΚΕΠ)
στη Μεταμόρφωση Αττικής τον Αύγουστο του 2004 με την συνεργασία των Ελληνικών Ταχυδρομείων
και της Ελληνικής Εταιρείας Ολυμπιακού Φιλοτελισμού.