ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμοι Πρόεδροι
Ιωάννης Σολιώτης
Γεώργιος Φωτιάδης
Χρήστος Σολιώτης
Άγγελος Παπαϊωάννου

Επίτιμα Μέλη
Αριστείδης Ξανθόπουλος
Νία Στράτου
Hellenic Philatelic Society of America
Hellenic Philatelic Society of Great Britain
Postzegelvereniging Griekenland
Νικόλαος Ζάμπελλας
Αλκιβιάδης Καλογεράς